//////

RODZINA W BIBLII

Pierwszą rodziną w historii ludzkości byli Adam i Ewa. Była to rodzina, w której panował patriarchat , czyli władzę w domu sprawował mężczyzna. Opiekował się on żona i dziećmi. W Starym Testamencie za poważne wykroczenie uznawano brak szacunku dla osób starszych, jak również brak posłuszeństwa dzieci wobec rodziców . Dzieci do chwili wstąpienia w związek małżeński znajdowały się we władzy ojca, miały też obowiązek opiekowania się starymi rodzicami. W najszerszym znaczeniu pojęcia rodzina to cały lud Izraela. W Nowym Testamencie przedstawiony jest trochę inny obraz rodziny . Sam Jezus mówi, ze lojalność Ewangelii jest ważniejsza, niż lojalność rodzinie , ale też Chrystus potwierdził nakaz okazywania rodzicom szacunku. Ponieważ cała społeczność chrześcijańska była traktowana jako rodzina, tradycyjny obraz rodziny musiał ulec zmianie. Jezus za swą rodzinę uważał wszystkich tych, ?którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je, nie zaś tylko tak zwaną Świętą Rodzinę, to jest Marię i Józefa.